Acasă

Bun venit pe pagina de internet a proiectului PHPRO!

imageProiectul PHPRO (Politici de Sănătate Publică – Pregătirea personalului român în vederea dezvoltării de politici de sănătate publică la nivel regional) este un proiect inovator, cu o durată de 24 de luni, care îşi propune să îmbunătăţească cunoştinţele şi practica specialiştilor români ce au atribuţii în crearea, dezvoltarea şi implementarea politicilor de sănătate publică.

Proiectul este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul "Învăţare pe toată durata vieţii", sub-programul "Leonardo da Vinci", având numărul de contract: LLP-LDV/TOI/2009/RO/017, şi este derulat de consorţiul format din Fundaţia Romtens (România), Universitatea din Perugia (Italia), Agenţia de Sănătate Publică din Barcelona (Spania) şi BKK - Asociaţia Federală a Caselor de Asigurări de Sănătate din Germania.

Cei patru parteneri s-au reunit sub umbrela PHPRO pentru a pune o cărămidă în plus la temelia procesului de cunoaştere şi gestionare a politicilor de sănătate publică atât la nivel naţional, local, cât mai ales la nivel regional. Rezultatele noastre vizează în principal specialiştii de sănătate publică şi funcţionarii publici care lucrează în Agenţiile pentru Dezvoltare Regională din România, dar şi reprezentanţii Administraţiilor Publice Locale şi comunitatea de sănătate publică, per ansamblu. De asemenea, proiectul se adresează şi decidenţilor de la nivel central, local şi viitor posibil regional ce sunt interesaţi în a înţelege mai bine ciclul de dezvoltare a unei politici, cu etapele sale principale: identificare, formulare, adoptare, implementare, evaluare.

Vă invităm să navigaţi pe pagina de internet PHPRO pentru a afla mai multe informaţii despre proiect şi activităţile sale şi încheiem această scurtă introducere prin a cita din Carta de la Ottawa pentru Promovarea Sănătăţii, prezentată la prima conferinţă internaţională de promovare a sănătăţii, din 21 noiembrie 1986:

Strategiile şi programele de promovare a sănătăţii trebuie să se adapteze la nevoile locale şi posibilităţile specifice fiecărei ţări şi regiuni în parte şi să ţină cont de sistemele sociale, culturale şi economice diferite [...] Promovarea sănătăţii înseamnă mai mult decât servicii medicale. Ea pune sănătatea pe ordinea de zi a factorilor de decizie în toate sectoarele şi la toate nivelele, determinându-i pe aceştia să conştientizeze consecinţele deciziilor lor asupra sănătăţii şi să-şi asume responsabilităţile cu privire la aceasta.