Parteneri

STRUCTURA CONSORŢIULUI

Echipa coordonatoare a proiectului oferă mult echilibru din perspectiva tematicii tratate, respectiv politici publice de sănătate dezvoltate şi implementate la nivel naţional, regional şi local. Astfel:

 • Partenerul 1, Universitatea din Perugia, contribuie în principal la Politicile Regionale de Sănătate Publică
 • Partenerul 2, Agenţia de Sănătate Publică din Barcelona, îşi aduce contribuţia în mod particular la Politicile Locale/Regionale de Sănătate Publică
 • Partenerul 3, Asociaţia Federală a Caselor de Asigurări de Sănătate din Germania (BKK), participă în mod deosebit la tema Politicilor Naţionale/Federale de Sănătate Publică
 • Partenerul 0 – liderul consorţiului, Fundaţia Romtens, este poziţionat foarte bine pentru rolul de management al proiectului, dată fiind atât experienţa sa în management de proiecte, cât şi expertiza sa în domeniul sănătăţii publice.

Procesul selectării partenerilor internaţionali şi distribuirii sarcinilor acestora în cadrul proiectului s-a axat pe următoarele considerente:

 • Partenerul 1 (Universitatea din Perugia) şi Partenerul 2 (Agenţia de Sănătate Publică din Barcelona) beneficiază de multiple resurse pentru cercetare şi dezvoltare cu privire la sănătatea publică (metodologie, instrumente etc.), din acest motiv fiind implicate în Pachetul de activităţi nr. 2 – Evaluarea mecanismelor de creare şi implementare a Politicilor de Sănătate publică în Germania, Italia şi Spania la nivel naţional, regional şi local şi în Pachetul de activităţi nr. 4 – Pregătirea cursurilor de formare profesională şi dezvoltarea materialelor de curs
 • Partenerul 3 (BKK) are o experienţă vastă în domeniul activităţilor ce implică publicul la nivel european, datorită numeroaselor relaţii pe care le are în comunitatea europeană de sănătate publică şi a vizibilităţii sale atât în Germania, cât şi în afara ei. Pentru aceste aspecte, i s-a alocat Pachetul de activităţi nr. 7 – Diseminarea la nivel european
 • Partenerul 3 (BKK) şi Partenerul 2 (Agenţia de Sănătate Publică din Barcelona) au experienţă în coordonarea proceselor de implementare a politicilor de sănătate publică la nivel naţional/federal şi local, motiv pentru care au fost antrenate în Pachetul de activităţi nr. 3 – Vizitele de Studiu în Germania, Spania şi Italia, fiind în poziţia de a transmite cel mai bine cunoştinţele dobândite şi know-how-ul experţilor români.

De asemenea, este important să menţionăm faptul că toţi cei patru parteneri sunt membri în mai multe reţele europene de sănătate publică şi au deja experienţa lucrului în echipă din alte proiecte/iniţiative. De exemplu:

 • Partenerul 0 (Fundaţia Romtens) şi Partenerul 1 (Universitatea din Perugia) sunt membri în IUHPE (Uniunea Internaţională pentru Educaţie şi Promovarea Sănătăţii)
 • Partenerul 0 (Fundaţia Romtens), Partenerul 1 (Universitatea din Perugia) şi Partenerul 3 (BKK) sunt membri în ENWHP (Reţeaua Europeană pentru Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă
 • Partenerul 0 (Fundaţia Romtens) şi Partenerul 2 (Agenţia de Sănătate Publică din Barcelona) sunt membri în ENSP (Reţeaua Europeană pentru Prevenirea Fumatului)

Scurtă descriere a partenerilor:

 1. Coordonator – Fundaţia Romtens
  Fundaţia Romtens este o Organizaţie de Utilitate Publică (potrivit Hotărârii de Guvern nr. 509/2008), care iniţiază şi derulează programe în domeniul Sănătăţii Publice şi Medicinei Muncii, organizează cursuri de pregătire şi formare profesională, efectuează activităţi de cercetare şi oferă consultanţă şi asistenţă tehnică, toate acestea în beneficiul unui public vast şi variat, incluzând aici şi instituţiile din cadrul sistemului de Sănătate Publică. Organizaţia a fost înfiinţată cu scopul promovării acelor standarde şi practici ce vor permite sistemului român de Sănătate Publică să se ridice la standardele europene.

  Date de contact:
  http://www.romtens.ro
  Strada Alexandru Donici nr. 11, 020476, Bucureşti – ROMÂNIA
  Tel.: +40 21 637 30 02
  E-mail: office@romtens.ro
  Theodor Hărătău – Director Executiv
 2. Partener 1 – Universitatea din Perugia
  Fondată în 1928, Universitatea din Perugia – Departamentul de specialităţi medicale, chirurgicale şi sănătate publică, desfăşoară numeroase activităţi în domeniul educaţiei pentru sănătate şi promovarea sănătăţii. Instituţia a colaborat cu mai multe autorităţi regionale în scopul creării programelor acestora de sănătate publică, dar şi cu Ministerul Sănătăţii din Italia pentru elaborarea Planului Naţional de Sănătate (1970-1978 şi 1996-2004). De asemenea, colaborează cu Guvernul regional din Umbria pentru Strategia de Sănătate Publică la nivel regional şi cu Municipalitatea din Perugia pentru Strategia de Sănătate şi Securitate în Muncă.

  Date de contact:
  http://www.unipg.it
  Via del Giochetto 6, 06122, Perugia - ITALIA
  Tel.: +39 755 857 365
  E-mail: enwhp@unipg.it
  Giuseppe Masanotti – Cercetător
 3. Partener 2 – Agenţia de Sănătate Publică din Barcelona
  Agenţia este o instituţie publică creată de Guvernul din Catalonia, cu misiunea de a proteja sănătatea populaţiei din Barcelona prin: evaluarea de nevoi a populaţiei, dezvoltarea de politici şi acţiuni de prevenire, combatere a bolilor şi promovarea sănătăţii şi contribuirea la crearea unui mediu sănătos. Agenţia de Sănătate Publică din Barcelona – Departamentul de Sisteme de Evaluare şi Metode de Intervenţie are o experienţă îndelungată în domeniul elaborării şi implementării de Politici de Sănătate Publică la nivel regional. Astfel, ea a derulat mai multe programe finanţate de Comisia Europeană în domeniul dezvoltării şi implementării de politici locale şi regionale pentru combaterea fumatului.

  Date de contact:
  http://www.aspb.es
  Av. Príncep d'Astúries, 63, Barcelona – SPANIA
  Tel.: +34 932027740
  E-mail: mnebot@aspb.es
  Manel Nebot – Şef Departament
 4. Partener 3 – BKK (Asociaţia Federală a Caselor de sigurări de Sănătate)
  BKK este organizaţia umbrelă a peste 200 de fonduri de asigurări de sănătate din Germania şi ale asociaţiilor lor din cele 8 state. Cu peste 14,8 milioane de asiguraţi, BKK este cel mai vechi şi cel de-al treilea asigurator de sănătate din Germania. Colaborează cu alte organizaţii naţionale de tip umbrelă şi are numeroşi parteneri la nivel european şi internaţional, fiind activ implicată în numeroase reţele europene de promovare a sănătăţii, deţinând poziţii importante de conducere.

  Date de contact:
  http://www.bkk.de
  Kronprinzenstrasse 6, 45128, Essen – GERMANIA
  Tel.: +49 201 179 1208
  E-mail: BreuckerG@bkk-bv.de
  Gregor Breucker – Director Adjunct