Context

România se confruntă în momentul de faţă cu provocările regionalizării, acest proces complex şi deloc facil aducând în prim-plan şi viitorul politicilor de sănătate publică. Fenomenul îi surprinde pe specialiştii români care au atribuţii în crearea, dezvoltarea şi implementarea politicilor de sănătate publică fără experienţa necesară pentru a face faţă procesului de dezvoltare şi implementare a acestor politici la nivel regional.

Proiectul PHPRO vine în sprijinul acestora şi ţinteşte spre o pregătire cuprinzătoare a experţilor de sănătate publică şi a funcţionarilor publici care lucrează în Agenţiile pentru Dezvoltare Regională din România, astfel încât aceştia să cunoască şi să înţeleagă mecanismele prin care se creează, dezvoltă şi se implementează politicile de sănătate publică la nivel naţional, regional şi local.

În multe state europene, politicile de sănătate publică sunt create şi implementate la nivel regional şi local, nivelul central având destul de puţine responsabilităţi. Este important, în contextul regionalizării şi descentralizării, ca experţii români ce lucrează în instituţii publice cu legătură directă sau indirectă cu gestionarea sănătăţii publice să înţeleagă şi să înveţe modalităţile de identificare a problemelor de sănătate la nivel de comunitate, care ar putea fi transpuse ulterior în politici de sănătate publică, dar şi cum să evalueze impactul acestui efort, astfel încât să devină mai eficienţi în cheltuirea banilor publici şi în obţinerea de rezultate pozitive în sănătate.