Cursuri de Politici de Sănătate Publică

Cursuri de Formare Profesională în domeniul Gestionării Politicilor de Sănătate Publică

Cursurile se adresează unui număr de 80 (10 cursanţi per curs) de specialişti din institute/direcţii de sănătate publică şi funcţionari publici din Agenţiile pentru Dezvoltare Regională şi beneficiază de prezenţa a minimum 7 lectori ce activează în domeniul sănătăţii publice - personalităţi naţionale şi internaţionale, ce au o experienţă vastă în acest domeniu şi care pot să împărtăşească specialiştilor români din cunoştinţele şi expertiza lor excepţională.

Agenda unui curs cuprinde 8 sesiuni în care se urmăreşte pas cu pas procesul complex al dezvoltării şi implementării politicilor de sănătate publică. Astfel, cursanţii vor asista la o "simulare" a construirii, dezvoltării şi implementării politicilor la nivel naţional, regional şi local, "simularea" axându-se pe descompunerea procesului şi evidenţierea etapelor acestuia, anume: Iniţierea acestor politici, Formularea, Aprobarea, Dezvoltarea, Implementarea, Monitorizarea şi Evaluarea lor. Dobândirea noilor cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini este susţinută activ de componenta practică a cursului, lectorii analizând extensiv, împreună cu cei 80 de cursanţi, studii de caz cu exemple de politici de sănătate publică din Italia, Germania şi Spania şi efectuând exerciţii practice.

Materialele utilizate în formarea cursanţilor sunt dintre cele mai utile:

 • Manualul "Ghid pentru elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor de sănătate publică la nivel naţional, regional şi local"
 • Prezentări PowerPoint
 • 6 Studii de Caz
 • Glosar

În urma cursurilor, datorită sporirii cunoştinţelor şi a transferului de know-how din cele trei ţări europene, ne aşteptăm ca specialiştii români - cursanţi să aibă o vedere de ansamblu superioară şi de actualitate, putând astfel contribui cu adevărat la scurtarea perioadei de tranziţie şi facilitarea procesului de regionalizare din România cu privire la politicile de sănătate publică.

Avem plăcerea de a anunţa perioada de desfăşurare a cursurilor, anume 14 noiembrie 2011 — 20 ianuarie 2012. Toate cele 8 regiuni de dezvoltare din România vor fi acoperite, echipa PHPRO urmând a fi prezentă, în perioada menţionată, în următoarele oraşe din ţară:

 • Timişoara,
 • Cluj,
 • Iaşi,
 • Brăila,
 • Bucureşti,
 • Sibiu,
 • Călăraşi,
 • Craiova.