Activităţi de Cercetare

Activităţile noastre de cercetare au implicat acţiuni de culegere a informaţiilor, într-un mod sistematic, cu scopul de a aprofunda procesul de construcţie şi de punere în aplicare a politicilor de sănătate publică la nivel regional, naţional şi local.

Planul de cercetare s-a învârtit în jurul a două abordări: teoretică şi practică. Cea teoretică, transpusă într-un desktop review, are următoarele repere:

 • identificarea surselor (on-line, literatură de specialitate, grey literature /literatură gri – de ex. rapoarte tehnice guvernamentale, rapoarte de cercetare, teze - etc.);
 • colectarea materialelor;
 • analizarea materialelor, având ca topice de căutare: sănătate publică, sisteme de sănătate, politici publice, promovarea sănătăţii, Germania, Italia şi Spania
 • stabilirea tipologiei de informaţii relevante care să fie utilizate în elaborarea materialelor de cercetare.

Abordarea practică s-a concretizat în vizitele de studiu ale experţilor români în Germania, Italia şi Spania. Această abordare de a pune în direct contact experţii români cu factorii decidenţi şi instituţiile responsabile pentru elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de sănătate publică din Germania, Italia şi Spania reprezintă cea mai bună modalitate de a transfera cunoştinţe implicite din spatele unor procese ca dezvoltarea, implementarea şi evaluarea politicilor de sănătate publică, care sunt foarte greu de înţeles şi transferat într-o altă manieră.

Abordarea teoretică:

Sisteme de sănătate în tranziţie

În ceea ce priveşte sursele disponibile online, cele mai pertinente informaţii despre sistemele de sănătate le-am regăsit într-un număr de rapoarte denumite "Sisteme de sănătate în Tranziţie" (HIT), care furnizează o descriere analitică a sistemelor de sănătate. HIT-urile sunt lucrări produse de experţi din ţara al cărei sistem este analizat, în colaborare cu cercetători şi specialişti de la Observatorul European pentru Sisteme şi Politici de Sănătate. Acestea sunt disponibile la următoarea adresă: http://www.euro.who.int/en/home/projects/observatory. În cadrul procesului nostru de cercetare, am folosit următoarele HIT-uri:

 • Health Systems in Transition – Germany report, Vol. 6 No 9/2004, autori: Reinhard Busse şi Annette Riesberg;
 • Health Systems in Transition – Italy report, Vol.11 No 6/2009, autori: Alessandra Lo Scalzo, Andrea Donatini, Letizia Orzella, Americo Cichetti, Silvia Profili şi Anna Maresso;
 • Health Systems in Transition – Spain report, Vol. 12 No 4/2010, autori: Sandra Garcia-Armesto, Maria Begona Abadia-Taira, Antonio Duran, Cristina Hernandez-Quevedo şi Enrique Bernal-Delgado.

Literatură de specialitate

Pentru a înţelege mai bine abordările generale europene şi internaţionale cu privire la construirea, punerea în aplicare şi evaluarea politicilor de sănătate publică, echipa de proiect a identificat şi achiziţionat cele mai relevante cărţi de Politici Publice de Sănătate, disponibile pe piaţă. Procesul de identificare a titlurilor, urmat de cel de achiziţionare, a fost atent planificat şi discutat cu toţi partenerii din proiect. Lista cu cele mai relevante titluri a fost întocmită după o consultare în prealabil cu partenerul P1 (partenerul italian) şi P2 (partenerul spaniol), ambii având un background educaţional solid în domeniu şi a fost revizuită de către evaluatorul extern. Lista cu produsele cumpărate este ataşată în secţiunea "Resurse".

Pasul următor celui de achiziţionare a fost de efectuare a unei "literature review", pentru a ne oferi o imagine de ansamblu a ceea ce s-a scris şi s-a cercetat în domeniul care ne interesează şi pentru a afla care sunt autorii cheie, dar şi teoriile şi ipotezele predominante. Cuvintele de căutare după care ne-am ghidat în elaborarea "literature review" au fost următoarele: procesele politicilor de sănătate publică, mecanismele politicilor de sănătate publică, sisteme de sănătate în Italia, Germania şi Spania, studiu de caz, descentralizare, regionalizare şi nivel regional. Rezultatul obţinut este ca şi un ghid practic, ce localizează cu precizie elementele de interes şi care ne orientează pe mai departe în cercetările noastre, fiind extrem de util, de altfel, în crearea manualului din cadrul proiectului. Regăsiţi documentul în secţiunea de "Resurse".

Grey literature / Literatură gri

Sintagma de "Literatură gri" este utilizată de regulă de intelectuali pentru a se referi la anumite materiale care nu pot fi găsite cu uşurinţă prin intermediul canalelor convenţionale, cum ar fi editurile. În cazul nostru, există anumite materiale din această categorie, care ne-au atras atenţia şi pe care le-am încadrat cu succes în procesul de cercetare, respectiv:

 • Richard Saltman and Joseph Figueras, European Health care Reforms: Analysis of current strategies, WHO Regional Publications European Series, No 72, 1997
 • Ewelina Nojszewska, The Reverse Learning: Health Care Systems in Transition, Department of Economics II, Warsaw School of Economics
 • Elisabeth Howard Oxley, Health care systems: lessons from the reform experience, OECD Health Working Paper No 374, December 2003
 • Vaida Bankauskaite and others, The Role of decentralization of European Health Care Systems, Report to IPPR, February 2004).

Abordarea practică

Vizitele de studiu

Pentru a înţelege mai bine mecanismele elaborării şi implementării politicilor de sănătate publică în Italia, Spania şi Germania şi pentru a facilita schimbul de informaţii şi de experienţă, proiectul PHPRO a prevăzut Vizite de studiu ale experţilor români în regiunile partenerilor, respectiv Umbria – Italia, Catalonia – Spania şi Renania de Nord-Westfalia –Germania.

Fiecare vizită de studiu a fost planificată cu atenţie şi a fost posibilă cu sprijinul partenerilor. Astfel, sarcinile principale ale acestora au fost acelea de a identifica persoanele cheie care au atribuţii şi/sau sunt direct implicaţi în diferitele etape ale procesului de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor de sănătate publică din ţara respectivă, de a facilita contactele cu reprezentanţii instituţiilor administrative ce au responsabilităţi în dezvoltarea, implementarea şi/sau evaluarea politicilor de sănătate publică la diferite nivele şi de a revizui rapoartele vizitelor de studiu produse de experţii români.

În timpul vizitei de studiu din Spania, desfăşurată în mai 2010, s-au luat 7 interviuri (4 interviuri cu reprezentanţi din instituţii cu responsabilităţi în procesul de dezvoltare şi punere în aplicare a politicilor de sănătate publică la nivel regional şi 3 interviuri cu reprezentanţi ai diferitelor instituţii cu atribuţii în procesul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor de sănătate publică la nivel local. Expertul român a avut oportunitatea să viziteze Departamentul regional de sănătate din Catalonia, Agenţia de sănătate publică din Barcelona şi Institutul catalan de oncologie. Lista cu persoanele intervievate şi cele două rapoarte emise în urma vizitei de studiu pot fi vizualizate în secţiunea "Resurse".

Vizita de studiu din Italia s-a desfăşurat între 31 mai şi 04 iunie 2010, timp în care s-au luat 9 interviuri unor personalităţi importante ce activează în domeniu, anume: experţi de sănătate publică, cadre universitare, reprezentanţi ai agenţiilor locale de sănătate şi reprezentanţi din administraţia publică. Expertul român a intrat în contact cu diferiţi specialişti care lucrează în sistemul de sănătate publică din regiunea Umbria, putând aduna, datorită interviurilor, informaţii preţioase despre sistemul de sănătate, sănătatea publică şi mecanismele de elaborare şi punere în aplicare a politicilor de sănătate publică la nivel naţional şi regional. Lista cu persoanele intervievate şi cele trei rapoarte emise în urma vizitei de studiu pot fi vizualizate în secţiunea "Resurse".

Vizita de studiu în Germania a avut loc în septembrie 2010. Acesta a fost singura vizită de studiu în care au participat doi experţi români. Pe baza experienţei cumulate în timpul vizitelor din Spania şi Italia şi după analizarea rapoartelor de vizite de studiu de către experţii naţionali, s-a impus o modificare - adaptare a listei cu întrebări pentru interviuri, în sensul de a solicita fiecărui interlocutor să facă referire numai la o politică de sănătate publică în care el / ea a fost direct implicat/ă, indiferent de faza de dezvoltare a acesteia. Luând în considerare acest aspect, au fost luate 9 interviuri şi efectuate vizite la următoarele organizaţii/institute: sediul central din Essen al BKK Bundesverband, Institutul pentru Sănătate şi Muncă din landul Renania de Nord Westfalia (LIGA), Institutul Federal de Educaţie pentru sănătate, BzgA - Centrul federal de Educaţie pentru Sănătate, Institutul Federal de Sănătate şi Securitate în Muncă etc. Lista completă cu persoanele intervievate şi cele două rapoarte emise în urma vizitei de studiu pot fi vizualizate în secţiunea "Resurse".