Pachete de Activităţi

Planul de lucru al proiectului a fost structurat în 9 pachete de lucru, după cum urmează:

 1. Managementul de Proiect
  • Acest pachet de lucru şi-a propus să realizeze o coordonare eficace a consorţiului pentru desfăşurarea optimă a proiectului, coordonarea adecvată a activităţilor proiectului, crearea celor mai bune planuri de diseminare şi valorificare, dar şi activităţi specifice derulării financiar-contabile, toate aceste activităţi bazându-se pe colaborare şi comunicare eficientă
 2. Evaluarea mecanismelor de creare şi implementare a Politicilor de Sănătate publică în Germania, Italia şi Spania la nivel naţional, regional şi local
  • Scopul acestui pachet este de a crea o imagine de ansamblu a mecanismelor de creare, dezvoltare şi implementare a politicilor de sănătate publică în ţările europene
 3. Vizitele de Studiu din Germania, Spania şi Italia
  • Informaţiile şi cunoştinţele din spatele unor procese ca dezvoltarea, implementarea şi evaluarea Politicilor de Sănătate Publică sunt de natură implicită, neputând fi pur şi simplu încapsulate într-un etalon, procedură sau plan de curs, ceea ce creează, prin urmare, dificultate în înţelegerea pe deplin a acestora. Din aceste considerente, proiectul a prevăzut Vizite de Studiu în regiunile partenerilor (Umbria – Italia, Catalonia – Spania şi Renania de Nord-Westfalia –Germania), ce s-au concretizat într-un schimb extensiv de informaţii şi cercetări temeinice în cadrul instituţiilor regionale de Sănătate Publică.
 4. Pregătirea cursurilor de formare profesională şi dezvoltarea materialelor de curs
  • Pachetul de activităţi nr. 4 are ca scop planificarea celor 8 cursuri de pregătire, în cele 8 regiuni de dezvoltare din România, şi elaborarea manualului "Ghid pentru elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor de sănătate publică la nivel naţional, regional şi local" - principala sursă bibliografică pentru cursuri
 5. Desfăşurarea cursurilor de formare profesională
  • Obiectivul acestui pachet este de a transfera cunoştinţele, know-how-ul şi practicile dobândite în cadrul proiectului specialiştilor de sănătate publică şi reprezentanţilor Agenţiilor de Dezvoltare Regională din România, cu privire la mecanismele de creare, dezvoltare şi implementare a politicilor de sănătate publică la nivel naţional, regional şi local
 6. Seminarul de Diseminare
  • Principalul aspect al acestui pachet de activitate este organizarea unei conferinţe - seminar în România în scopul diseminării experienţei şi cunoştinţelor acumulate în cadrul proiectului. Conferinţa are în vizor comunitatea de sănătate publică, reprezentanţi ai Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională şi ai administraţiilor publice
 7. Activitate de diseminare la nivel european
  • Pachetul 7 implică diseminarea cunoştinţelor şi informaţiilor despre proiect şi manual la nivel european. Atât manualul, cât şi materiale promoţionale –cum ar fi fact sheets - vor fi distribuite la nivel european şi vor avea loc sesiuni de promovare a proiectului în cadrul reuniunilor reţelelor europene de sănătate
 8. Activităţi de monitorizare şi evaluare a proiectului
  • Pachetul 8 de activităţi se întinde pe tot parcursul proiectului şi include definitivarea Planului de Monitorizare şi Evaluare, construirea unor instrumente de lucru, colectarea şi analiza datelor şi realizarea Raportului de Monitorizare & Evaluare a proiectului
 9. Activităţi de valorificare
  • Ţelul pachetului este de a valorifica rezultatele proiectului şi a disemina informaţiile despre proiect (inclusiv după terminarea proiectului), în acest sens fiind prevăzută elaborarea unei strategii de valorificare